Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до об’єктів

Заклад дошкільної освіти №3 "Берегиня"

photo

Опис

Заклад  дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) №3 "Берегиня" Голопристанської міської ради Херсонської області діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням сорок дев'ятої сесії 7-го скликання Голопристанської міської ради Херсонської області від 29.08.2019 № 1109 "Про зміну назви дошкільного навчального закладу комбінованого типу (ясла-садок) № 3 "Берегиня" Голопристанської міської ради Херсонської області". Статут розроблено відповідно до чинного законодавства України.

Засновник – Голопристанська міська рада Херсонської області. Підпорядкування – відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Голопристанської міської ради Херсонської області.

Прийом дітей до ЗДО здійснюється  директором на підставі  електронної черги, заяви батьків  або осіб, які їх замінюють; свідоцтва про народження дитини (копія);  довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я з засвідченням факту, що дитина здорова;  форми № 063/о "Карта профілактичних щеплень". Для зарахування дитини до логопедичної та інклюзивної групи – за витягом протоколу засідання Інклюзивно-ресурсного центру. 

Комплектування груп закладу дошкільної освіти  здійснюється  згідно ст.14 Закону України "Про дошкільну освіту" та п.8 Положення про дошкільний навчальний заклад за віковими ознаками.          

Відповідно до Інструкції з діловодства у закладі дошкільної освіти № 3 "Берегиня", затвердженої наказом ЗДО № 3 від 02.01.2020 № 5 у закладі ведеться необхідна документація.                               

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється у серпні місяці.

У закладі дошкільної освіти відрахування дітей здійснюється за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини або у разі несплати без поважних причин батькам або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Заклад дошкільної освіти № 3 "Берегиня" розрахований на 172 місця.

Функціонують 10 груп з денним режимом перебування дітей, які комплектуються за віковими ознаками, з них:

1  група раннього віку;

4 групи молодшого віку (одна з груп інклюзивна);

-  2 групи середнього віку (одна з них логопедична);

3 групи старшого віку (з них: 1 логопедична та 1 інклюзивна).

У закладі дошкільної освіти всього працює 53 особи, з них:

- 24 педагогічних працівника;

- 2 медичні сестри (старша медсестра та медсестра з дієтичного харчування).

Директор закладу БУРДИГА ТАМАРА ІВАНІВНА, 16 липня 1957 року народження, освіта вища педагогічна.

Керівник закладу дошкільної освіти за своїми посадовими обов'язками: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і  обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю  закладу дошкільної      освіти;

- діє від імені  закладу дошкільної освіти, представляє його в усіх державних  та інших органах, на підприємствах, в установах і громадських організаціях, укладає угоди з  юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і  коштами закладу дошкільної освіти;

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази  закладу дошкільної освіти;

- приймає на роботу та звільняє з посади працівників  закладу дошкільної освіти;

- видає у межах своєї компетенції накази закладу дошкільної освіти та контролює їх виконання;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей у закладі;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки,  вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізичним   особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу працівників;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які  їх замінюють;

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарчу діяльність  закладу дошкільної освіти на загальних зборах (конференціях) колективу та  батьків або осіб, які їх замінюють.

Керує діяльністю педагогічної ради  закладу дошкільної освіти; готує й проводить наради (виробничі, оперативні), відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”.

Спільно з педагогічною радою закладу дошкільної освіти:

- визначає стратегію, мету та завдання розвитку закладу дошкільної освіти;

- приймає рішення про програмне планування його роботи.

- затверджує освітню програму закладу дошкільної освіти.

Формує контингент вихованців відповідно до ст.14 п.1 Закону України “Про дошкільну освіту” та статуту  закладу дошкільної освіти, забезпечує їхній соціальний захист.

Графік особистого прийому громадян у закладі дошкільної освіти

№3 "Берегиня" на 2021 рік

з/п

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Дні та години прийому

Місце прийому (адреса), контактний телефон

1.

Директор

БУРДИГА

Тамара Іванівна

понеділок

(8.00-9.00; 16.00-17.00),

п’ятниця

(8.00-9.00; 16.00-17.00)

м.Гола Пристань, вул.Героїв, 14,

ІІ поверх, кабінет директора

тел.2-25-04

 

Вихователь-методист, працівники бухгалтерії, діловод проводять прийом громадян щоденно (крім вихідних та святкових днів) з 08.00 до 16.00.

2021 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше